GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ -
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ข้อมูลทั่วไป ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต. เมืองกาย อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ได้สำรวจจัดตั้งขึ้นเมือปี ...
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต. เมืองกาย อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ได้สำรวจจัดตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อนเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธานมูลนิธิโครงการหลวงครอบคลุมพื้นที่สิ้นราว 84.27 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 52.670 ไร่ พื้นที่หมดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแม่แตง ประชากรในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมัง สภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นชาวมัง สภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง โดย มีอุณภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส

กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมไร่ชาพันธุ์ดีคือพันธุ์หยวนจือ และพันธุ์เบอร์ 12 มี่โรงงานแปรรูปที่บ้านปงตอง
- ชมสวนส้มขนาดใหญ่ 160 ไร่
- ชมแปลงฟักทองญี่ปุ่น
- ชมการเก็บและแปรรูปเมี่ยง
ประเพณีและวัฒนธรรม
- ประเพณีปีใหม่ม้ง(กินวอ) จัดขึ้นในเดือนมกราคม
- การละเล่นโยนลูกช่วง ลูกข่าง
- ชมวิถีชีวิตของชาวม้ง บ้านม่อนเงาะ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร (รถยนต์ 1.5 กิโลเมตร ต่อด้วยเดินเท้าประมาณ 500 เมตร)
ของฝาก
- ชา กาแฟ
- การตีมีด จอบ
- หัตถกรรมงานปักผ้า
- ผลไม้แปรรูปตามฤดูกาล
ที่พัก - ร้านอาหาร
- ไม่มีบริการบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 150 บาท/หลัง/คืน พร้อมถุงนอน 2 ถุง
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง ตรงไปประมาณ 37 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่ตลาดแม่มาลัยไปตามทางหลวงสาย 1095 แม่มาลัย-ปาย อีก 12 กิโลเมตร ถึงวัดสบเปิงเลี้ยวขวาไปตามถนนสายสบเปิง-ห้วยน้ำเย็น-ม่อนเงาะ 17 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ ประมาณ 67 กิโลเมตร

หมายเหต - ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นช่วงหน้าฝน (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)


ชา ,

สวนส้ม ,

ฟักทองญี่ปุ่น

ศูนย์การพัฒนาโครงการหลวงเงาะ บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตำบล เมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียง 50150 โทร 05322-8115

travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top