GOOD

 

memorry memorry Author
Title: สมุนไพรไทยเพื่อชีวิต
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
วันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2552 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม - การเดินแฟชั่นโชว์ โดยเนรมิตภูเขาและแมกไม้ให้...


วันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2552
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม
- การเดินแฟชั่นโชว์ โดยเนรมิตภูเขาและแมกไม้ให้กลายเป็นฉากหลังของการเดินแบบแฟชั่นโชว์
ชุดสมุนไพรบำรุงสุขภาพ 12 ราศี จาก 12 นางแบบชั้นนำของโลก
- การออกร้านขายสมุนไพรไทย ทั้งในรูปแบบของต้นไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่น่าสนใจ
- กิจกรรม DIY ในเรื่อง ชงชาสมุนไพร ยาดม บุหงา กลิ่นหอม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง DIY
มาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
- การจัดนิทรรศการสมุนไพรไทยนับ 1,000 ชนิด และร่วมผัสประสบการณ์การดื่มชาสมุนไพร
อีกนับ 100 ประเภท
- ครั้งแรกกับการเปิดตำนานกรุยาสมุนไพรจากรั้ววังหลังต้นตำรับและ workshop จาก
ผู้เชี่ยวชาญหลวงที่สนใจภายในงาน

สอบถามรายละเอียด
บริษัท เอ-พลัส กร๊ป จำกัด โทร. 0 2938 3646 หรือ www.a-plusgroup.com
travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top