GOOD

 

memorry memorry Author
Title: โปรแกรมเที่ยวล้านนาตะวันตก ไหว้พระธาตุปีเกิด
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
สำหรับผู้เกิดปีชวด ฉลู มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม ระกา จอ วันแรกของการเดินทาง 06.30 น. ออกเด...
สำหรับผู้เกิดปีชวด ฉลู มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม ระกา จอ

วันแรกของการเดินทาง
06.30 น. ออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งอารยะรรมล้านนาตะวันตก ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่
12.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวันที่จังหวัดตาก ขอแนะนำอาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจคือเมี่ยงคำเมืองตากหรือเมี่ยง คำจอมพล และอาหารพื้นเมืองพม่า
บ่าย เดิน ทางสู่ อ. บ้านตากซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเมืองตากเดิมสักการะ พระบรมธาตุบ้านตาก พระธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะ คล้ายพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ( ปีมะเมีย ) จากนั้นเดินทางสู่ อ. เกาะคา จ. ลำปาง สักการะ พระธาตุลำปางหลวง ( ปีฉลู ) วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปาง ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงามตามแบบฉบับล้านนา นมัสการพระเจ้าล้านทองภายในกู่พระวิหารหลวง ชมรอยกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศแม่ทัพพม่าและโบราณวัตถุ ที่หาชมได้ยาก ซึ่งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ และสักการะองค์พระแก้วดอนเต้า ศิลปล้านนาคู่เมืองที่สลักจากหยกเขียว
เย็น พัก ที่ลำปาง มีร้านอาหารอร่อยๆ อยู่หลายร้าน หากอยากสัมผัสบรรยากาศตลาดกลางคืนก็ต้องที่ตลาด อัศวินบน ถ. ทิพย์ช้าง มีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารจานเดียว

วันที่ 2 ของการเดินทาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้ว หากมีเวลาเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวลำปางในยามเช้า
08.00 น. ออก เดินทางข้ามเทือกเขาขุนตาลสู่ จ. ลำพูน สักการะพระธาตุหริภุญชัย ( ปีระกา ) สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง ในพระพุทธศาสนาของอาณาจักรหริภุญชัย
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ลำพูน
บ่าย เดิน ทางสู่ อ. จอมทอง นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ สักการะพระธาตุศรีจอมทอง ( ปีชวด ) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี มีเรื่องพิสดารที่เล่ากันว่า เทื่อสร้างวัดเสร็จได้เชิญพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่งจากวัดตาเยี่ยมมาไว้ ที่นี่ วันหนึ่งพระพุทธรูปได้แสดงปาฎิหาริย์เป็นแสงเรือง เศียรแตกออกปรากฎมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในจากนั้นเดินทางสู่บ้าน ถวาย ชมและ
เลือกซื้องานไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียงของ จ. เชียงใหม่
เย็น พัก ที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งมีที่พักให้เลือกมากมายทั้งโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ส่วนเรื่องอาหารการ กินก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมือง ร้านโต้รุ่งและร้านอาหารริมแม่น้ำปิงที่อิ่มทั้งรสชาติและบรรยากาศ

วันที่ 3 ของการเดินทาง
08.00 น. รับ ประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่วัดพระสิงห์วรวิหาร ซึ่งพญาผายู กษัตริย์องค์ที่5 ใน ราชวงศ์เม็งราย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมพระเจดีย์ 24 ศอกองค์หนึ่งเพื่อบรรจุอัฐิพระราชบิดานมัสการพระพุทธสิหิงค์ ( ปีมะโรง ) ในวิหารลายคำแล้วไปนมัสการพระเจดีย์วัดเกตการาม ( ปีจอ ) จากนั้นเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ( ปีมะแม ) ปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่บนยอดดอยสุเทพ
บ่าย หลัง อาหารกลางวันเดินทางชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ แหล่งรวมความรู้และ ถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาที่สืบทอดมายาวนานกว่า 700 ปี
จากนั้นเดินทางสู่ วัดเจ็ดยอด ( วัดโพธารามมหาวิหาร ) นมัสการต้นโพธิ์ ( ปีมะเส็ง ) ซึ่งนำหน่อต้นมาจากลังกา และชมความงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดซึ่งเป็นยุคทองของศิลปะล้านนา
เย็น หลังอาหารค่ำเดินเล่นย่อยอาหารที่ไนท์บาร์ซาร์แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองและของกินของใช้

วันที่ 4 ของการเดินทาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินชมตลาดในเมือง หาซื้อของฝากกลับบ้านได้หลายแห่ง เช่น ตลาดต้นลำไย ตลาดต้นพยอม หรือตลาดวโรรส
08.30 น. อำลาดินแดนแห่งความอ่อนหวาน นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่
12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ลำปาง ที่ขึ้นชื่อคือข้าวซอย ซึ่งมีร้านอร่อยอยู่หลายร้าน
19.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top