GOOD

 

memorry memorry Author
Title: งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบน ภูชี้ฟ้า
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบน ภูชี้ฟ้า กำหนดการจัดงาน : วันที่ 13 – 15 ก.พ. 55 สถานที่ : บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ...

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบน ภูชี้ฟ้า


กำหนดการจัดงาน : วันที่ 13 – 15 ก.พ. 55

สถานที่ : บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

กิจกรรม
- มีการแข่งขันกีฬา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวดอย (การโล้ชิงช้าของชาวเขาเผ่าอาข่า) บริเวณบ้านร่มฟ้าไทย อำเภอเทิง
- การประกวดธิดาดอกเสี้ยว - โครงการจดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์
- การสาธิตการปักผ้า ของชาวเขาเผ่าม้งที่มีความสวยงาม
- การเล่นกีฬาพื้นบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม
อ.เทิง โทร. 0 5379 5345
อบต.ตับเต่า โทร. 0 5318 9111
ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5


งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย
วันที่ 13 - 15 ก.พ. 2555
ณ ภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย


กิจกรรมในงาน
ดอกเสี้ยว เป็นพันธ์ไม้ยืนต้น หรือว่า ชงโคป่า ขึ้นตามภูเขาเทือกเขาดอยผาหม่น ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม สวยสะพรั่งจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงาม ทางสภาตำบลตับเต่า ในยุคนั้นเลยจัดงานวันดอกเสี้ยวบานขึ้นใน ปี พ.ศ 2534 จนถึงปัจจุบัน
งานดอกเสี้ยวจึงเป็นสัญลักษณ์ของตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล และเล็งเห็นความสำคัญของงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมมากมาย งานนี้ได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตรงกับเทศการวันวาเลนไทม์ ซึ่งกิจกรรมจะเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลตับเต่า อาทิ ชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าอาข่า และเมี่ยน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม มีการแข่งขันกีฬา, การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวดอย (การโล้ชิงช้าของชาวเขาเผ่าอาข่า) บริเวณบ้านร่มฟ้าไทย อำเภอเทิง, การประกวดธิดาดอกเสี้ยว , โครงการจดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์, การสาธิตการปักผ้า ของชาวเขาเผ่าม้งที่มีความสวยงาม, การเล่นกีฬาพื้นบ้าน


ที่มา teenee.com


travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top