GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ประเพณีบูชาเสาอินทขิล 2559
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ที่อยู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โทรศัพท์ 0 5328 2041 เบอร์โทร +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500 รายละเอียด ...ที่อยู่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โทรศัพท์ 0 5328 2041
เบอร์โทร
+66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500

รายละเอียด

วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2559
ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมบูชาเสาอินทขิล การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง


เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง
                    เสา อินทขิล หรือเสาหลักเมือง เป็นหลักเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา เมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 1839  โดยตั้งแต่แรกเริ่มนั้น เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองได้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัดอินทขีลสะดือเมือง หรือวัดสะดือเมือง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2343  พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้น ได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราช ทำการขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จ ต่อจากนั้นได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้ ย้ายเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง จากวัดอินทขีลสะดือเมือง หรือวัดสะดือเมือง มาประดิษฐานอยู่ ณ วัดเจดีย์หลวง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนน พระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงกาลปัจจุบัน
                    เสาอินทขีลของเมืองเชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การสร้างเมืองในสมัยก่อนจะต้องมีเสาหลักเมือง เป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อความศรัทธา และจะต้องตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง ที่เรียกว่า สะดือเมือง เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง ว่ากันว่าเสาหลักเมืองเป็นเสาแห่งความมั่นคงตามดวงชะตาที่จะกำหนดความเจริญ และความเสื่อมของเมือง
ปัจจุบัน เสาอินทขิลนี้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆของวัดเจดีย์ หลวง ในส่วนของตัวเสาหลักอินทขิลนี้ สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ที่ฝังอยู่ใต้ดิน  โดยในทุกๆปี ช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีงานพิธีบูชา เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองนี้ ซึ่งเรียกว่า เข้าอินทขิล ถือเป็นการบูชาและพิธีฉลองหลักเมืองของชาวเชียงใหม่
                     กล่าวได้ว่า  เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง  เป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองเชียงใหม่และมีประวัติศาสตร์อันยาว นานควบคู่กับการสร้างเมืองเชียงใหม่   ชาวเชียงใหม่เชื่อว่า  เสาอินทขิลเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุข  ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่เอง หรือนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว 

ขอบคุณที่มา http://thai.tourismthailand.org


travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top