GOOD

 

memorry memorry Author
Title: งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล 2559 (ใส่ขันดอก2559)
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
วันที่จัดงาน : 1 - 7 มิถุนายน 2559 สถานที่จัดงาน : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่                 ...


วันที่จัดงาน : 1 - 7 มิถุนายน 2559

สถานที่จัดงาน : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่                การทำพิธีสักการะบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมือแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และยังเป็นที่ สักการบูชา ถือว่าเป็นที่รวมของวิญญาณของคนเมืองเหนือและบรรพบุรุษ จึงถูกยกย่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับกำหนดงานพิธีบูชาเสาอินทขิลนี้ จะมีในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ในวันประกอบพิธี พวกชาวบ้านชาวเมืองทั้งหนุ่มสาว คนเฒ่าคนแก่ และเด็ก ๆ จะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ขันน้ำขมิ้นส้มป่อย ใส่พานหรือภาชนะใส่ของที่เรียกว่า "สลุง" เอาน้ำขมิ้นส้มป่อยใส่พานหรือสลุงไป "ทำการสระสรง" (สรงน้ำ) สักการบูชา ที่วัดเจดีย์หลวง ในระหว่างการ "บูชาเสาอินทขิล" ชาวบ้านจะจัดให้มี ซอพื้นเมืองและมีช่างฟ้อนประเภท ฟ้อนหอก ฟ้อนดาบ เพื่อเป็นการสังเวยเทพยดาอารักษ์ "ผีเสื้อบ้าน" และ "ผีเสื้อเมือง" หรือที่ภาษาทางเหนือโบราณ เรียกกันว่า "เจนบ้านเจนเมือง" การใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลนี้มีถึง 28 พานใหญ่ นับว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และยังมีขันดอกไม้บูชาท้าวทั้งสี่ คือ ท้าวจตุโลกบาลอีก 1 ที่ บูชารอบ ๆ เสาอินทขิล 8 แห่ง บูชาพระฤาษี 1 แห่ง บูชาตาปะขาวลั้วะ 1 แห่ง บูชาต้นไม้ยาง 1 แห่ง กุมภัณฑ์ 2 ตน ตนละแห่ง บูชาพระสังกัจจาย 2 แห่ง บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง 1 แห่ง เสร็จจากใส่บาตรดอกไม้และบูชาดังกล่าวแล้ว ก็ไปสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า เพื่อขอบันดาลให้ฝนตกตลอดฤดู และบูชาพระอัฎฐารสภายในพระวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลกับ ตนและครอบครัว ภายในงานนอกจากจะมีการบูชาเสาอินทขิลแล้ว ในบริเวณงานยังมีการ ขายของ ของกลุ่มบ้าน หรือ OTOP และของกินอยู่บริเวณโดยรอบวัด


งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของเมืองเชียงใหม่่ อีกงานหนึ่งคือ"ประเพณีใส่ขันดอก"บูชาอินทขิล
(เสาหลักเมือง) ณ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ที่ผ่านฤดูร้อนเข้าสู่ ต้นฤดูฝน นอกจากเป็นงาน
บุญบูชาเสาอินทขิลแล้ว ยังจัดสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า เพื่อบนบาลศาลกล่าว
ขอให้ฝนได้ตกต้องตามฤดูกาล ให้แด่เกษตรกรได้ทำไร่-ทำนา..
ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.sawadee.co.th
และรูปสวย ๆ จาก
 http://www.oknation.net

travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 
Top