GOOD

 

memorry memorry Author
Title: งานอัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
วันนี้ต่อกันที่ งานอัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี งานอัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี วันที่จัดงาน 12 - 14 เมษายน 2552 พื้นที่จัดงาน ณ บริเ...
วันนี้ต่อกันที่ งานอัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี

งานอัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี
วันที่จัดงาน
12 - 14 เมษายน 2552
พื้นที่จัดงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเณรแก้ว ถนนเณรแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมในงาน
ทำบุญตักบาตร สรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดประเพณีสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม สาธิตการละเล่นสงกรานต์พื้นบ้าน ชิมอาหารรสเด็ดเมืองสุพรรณ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์เมืองสุพรรณ
กิจกรรม HI-Light
พิธีรดนำขอพรจากผู้ใหญ่ผู้มีอุปการคุณูปการของจังหวัดสุพรรณบุรี ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ ขบวนแห่สงกรนต์ และการประกวดเทพีสงกรานต์
สอบถามรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6058
ททท. สำนักงานสุพรรรลบุรี โทร. 0 3553 6030

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
วันที่จัดงาน
13 - 15 เมษายน 2552
พื้นที่จัดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กิจกรรมในงาน
ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุพชาติ การอวยพรผู้สูงอายุ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
สอบถามรายละเอียด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0 3551 1339 หรือ 0 3552 1366

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
วันที่จัดงาน
13 - 15 เมษายน 2552
พื้นที่จัดงาน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลสองพี่น้อง
กิจกรรมในงาน
ขบวนแห่รถบุปผาชาติของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
สอบถามรายละเอียด
สำนักงานเทศบาลสองพี่น้อง โทร. 035 - 531357

ประเพณีสงกรานต์ อำเภออู่ทอง
วันที่จัดงาน
13 – 15 เมษายน 2552
พื้นที่จัดงาน ณ ถนนท้าวอู่ทอง และบริเวณสวนสาธารณะ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมในงาน
พิธีทำบุญตักบาตร การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การละเล่นของไทย รำวงย้อนยุค การออกร้านต่างๆ
สอบถามรายละเอียด
สำนักงานเทศบาลอำเภออู่ทอง โทร. 0 3555 1999 ต่อ กองการศึกษา
travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top