GOOD

 

memorry memorry Author
Title: “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง”
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เทิดไท้องค์...

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


“ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง”
ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เทิดไท้องค์ราชันย์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวามหาราช และทำพิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 อย่างเป็นทางการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจภายใต้แคมเปญ “เที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก”

กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ และจัดแสดงพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนานาประเทศกว่า 20 ประเทศ/หน่วยงาน และยังประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และของดี 4 ภาค รวมทั้งกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุก “Passport ท่องเที่ยว 7 Amazing” ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้อยคอทองคำ และของที่ระลึกอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทำการค้นหา 7 มหัศจรรย์ (7 Amazing) ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และรับตราประทับให้ครบ 7 แห่ง เพื่อร่วมสนุก และลุ้นรับของรางวัลได้ทุกวัน

นอกจากนี้ ททท. ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยว “ราชพฤกษ์ครึกครื้น” ผนวกกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจอาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่, เชียงใหม่ซูอควาเรียม, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ถนนคนเดินวัวลาย-วันเสาร์, ถนนคนเดินท่าแพ-วันอาทิตย์ และเชื่อมโยงสู่จังหวัดใกล้เคียงอาทิจังหวัดเชียงรายลำพูน และลำปาง หลากหลายแพ็คเกจด้วยกันตลอดห้วงเวลาของการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อ หลวง”

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรม การเดินทาง หรืออื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ TAT Call Center โทร. 1672 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. หรือ สอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604 และ 0 5324 8607 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


กำหนดการงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง

พิธีเปิดวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551
18.00 น.
- ประธานในพิธี “งานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” เดินทางถึงบริเวณลานพิธี
- กิจกรรมต้อนรับและรับบัตร 7 Amazingในงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวงที่ประตูทางเข้า (ประตูช้างค้ำ) สำหรับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (GIMMIK รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ 7 เส้น รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบรายการนำเที่ยว 7 รางวัล)
- คณะกรรมการจัดงานนำเดินทางต่อไปยังพื้นที่บริเวณพิธีเปิดเพื่อรอรับประธานในพิธี
18.09 น.
- พิธีกร 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และท้องถิ่น)
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำการจัดงานพอสังเขป
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต้อนรับ

ขบวนแห่โคมรวมใจภักดิ์ฯ 4 ภาค ประกอบด้วย
1.ขบวนบุหงาซีเระจากภาคใต้ ( 80 คน)
2.ขบวนแห่บายศรีจากภาคอีสาน (80 คน)
3.ขบวนแห่ประทีปโคมทองจากภาคกลาง (80 คน)
4.ขบวนแห่ตุงหลวงจากภาคเหนือ (80 คน)
และปิดท้ายด้วยขบวนโคมรวมใจภักดิ์ฯ สัญลักษณ์ของพิธีเปิดงาน


พิธีถวายพระพร วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551
18.00 น.
ถวายเครื่องสักการะของบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์
19.00 น. ประธานในพิธี ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 เดินทางถึงบริเวณลานพิธีหน้าลานพิธีถวายพระพร
19.15 น.
- พิธีกร 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และท้องถิ่น)
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแนะนำการจัดงานพอสังเขป
- รำถวายพระพร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
- ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วมร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา (นักท่องเที่ยวร่วมจุดประทีปและเทียนร่วมร้องเพลงทั่วทั้งสวน)
- การแสดงพลุไฟเฉลิมพระเกียรติ “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” ชุดพิเศษ จำนวน 9 ชุด รวม 999 ลูก

การแสดงพลุวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551
จุดพลุดอกไม้ไฟชุดพิเศษร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรทั่วทั้งสวน จำนวน 9 ชุด
ประกอบด้วย
1. ชุด “ร่มเย็นใต้พระบารมี” พลุไฟเย็น 999 อัน ทั่วลานหอคำหลวง
2. ชุด “ประชาร่วมใจถวายพระพร” พลุโรมัน 999 นัด ทั่วสวน 8 ทิศ
3. ชุด “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” พลุตัวหนังสือ “ทรงพระเจริญ”และไฟน้ำตก 999 แท่งเลือกมุมมองที่เด่นที่สุด
4. ชุด “พฤกษานานาดอกไม้ไฟไทยโบราณในราชพฤกษ์” พลุโบราณกังหัน - พะเยียมาส - ไฟพะเนียง 999 อัน-นัด(ดอก)-ชุด
5. ชุด “รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” พลุจากกองทัพบก – เรือ – อากาศ ขนาดต่างๆ 999 ลูก
6. ชุด “ประทีปทองส่องหล้ามหามงคล” พลุสีทองสื่อถึงความเป็นมงคลขนาดน้อยใหญ่ 999 นัด
7. ชุด “มหัศจรรย์” พลุที่ความแปลกน่าสนใจ เช่น รูปตัวเลข รูปหัวใจ รูปวงกลม 999 นัด
8. ชุด “รู้รัก....สามัคคี” พลุที่จุดขึ้นพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ ตามมุมสวน 999 นัด
9. ชุด “ด้วยพระบารมี ” พลุตะไล และพลุขนาดใหญ่ 999 นัด(ชุด)


กิจกรรมระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2551
การแสดงพลุดอกไม้ไฟในแต่ละวันร่วมปิดงานทุกคืน ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551
ช่วงเวลาประมาณ 21.40 -22.00 น.
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. พิธีเปิดงาน และมหกรรมการแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. มหกรรมการแสดงดนตรี 4 ภาค
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. มหกรรมดนตรีแจ๊สเพลงพระราชนิพนธ์
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช และจุดพลุ 999 ลูก (จำนวน
9 ชุดพิเศษ) และมหกรรมดนตรีลูกทุ่งไทย
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น.
มหกรรมดนตรีลูกทุ่งไทย(ภาคเหนือและอีสาน)แชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. มหกรรมดนตรีลูกทุ่งไทย (ภาคใต้และภาคกลาง)
แชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. มหกรรมดนตรีศรีล้านนา (ออเคสตร้า โฟคซอง และอื่น ๆ)
และการแสดงประกอบแสงเสียง ชุด “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. มหกรรมตำนานโขนไทย แสดงตอน “พระรามครองเมือง”
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2551
18.00 – 22.00 น. มหกรรมการแสดงหุ่นไทยและหุ่นนานาชาติ

(เข้าชมฟรีตลอดงาน 10.00-22.00 น.)

PASSPORT ท่องเที่ยว และคู่มือนำชมงาน 7 AMAZING ลุ้นรางวัลใหญ่

กิจกรรมร่วมสนุกสำหรับผู้เข้าชมงาน รับ PASSPORT ท่องเที่ยว และคู่มือนำชมงาน 7 AMAZING ในงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ” วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ รับ PASSPORT ฟรี ที่ประตูทางเข้าสวนราชพฤกษ์ฯ...ประตูช้างค้ำ (วันละ 10,000 ใบ) เดินทางท่องเที่ยวในสวนและประทับตราให้ครบ 7 แห่งในสวนที่กำหนดไว้ใน PASSPORT แล้วเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ลงใน PASSPORT ส่งที่บูทของ ททท. เพื่อแลกรับของที่ระลึกจาก ททท. จำนวน 700 ชิ้นต่อวัน และลุ้นจับรายชื่อผู้ที่โชคดี รับรางวัล ได้แก่ รางวัลใหญ่ด้านท่องเที่ยว จำนวน 7 รางวัลใหญ่, ทองคำพร้อมจี้ จำนวน 7 รางวัล, รางวัลที่พัก จำนวน 77 รางวัล (ในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 เวลา 22.00 น.)


จัดนำเที่ยวงานราชพฤกษ์ฯ เชียงใหม่ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 5 สมาคม ได้แก่ สทน. สนท. สทอ. สธทท. และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดรายการนำเที่ยวงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวงขึ้น ชมความยิ่งใหญ่ของหอคำหลวง เพลิดเพลินกับพันธุ์ไม้ดอกและพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม แปลกใหม่ และหาชมได้ยากหลากหลายชนิดที่รวบรวมมาจัดแสดงในงานนี้เพียงที่เดียว และจับจ่ายซื้อสินค้าทางการเกษตรคุณภาพสูง สัมผัสที่สุดแห่งประสบการณ์โลกใต้น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่

เลือกโปรแกรมท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ในราคาที่คุณสัมผัสได้ อาทิ

1. สทน.เชิญแอ่วเมืองเหนือก่อนใคร ช่วยเศรษฐกิจไทยคึกคัก กับแพ็คเก็จ "งานราชพฤกษ์ โลกใต้น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ Nice เชียงใหม่" สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 2270 1506-8
คลิกดูรายชื่อบริษัททัวร์ของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

2. เที่ยวเหนือครึกครื้น...ราคาสุดคุ้มรับของที่ระลึกฟรี ไปกับสธทท. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2704 7933, 08 1827 6622
คลิกดูรายชื่อบริษัททัวร์และโปรแกรมทัวร์ของสธทท.

3. สทอ.ชวนคุณไป...ราชพฤกษ์ และตื่นเต้นผจญภัย Flight of the Gibbon สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 5659 คลิกดูรายชื่อบริษัททัวร์ของสทอ.

4. สนท.เชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์พ่อหลวง มหัศจรรย์โบสถ์เงินวัดศรีสุพรรณ อลังการโลกใต้น้ำแห่งใหม่ของเมืองไทย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2998 0744

แผนผังบริเวณงานค่ะ (คลิกที่รูปเพื่อขยายค่ะ)
travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

Madam Tab said... December 3, 2008 at 11:35 PM

โห..อ่านดูตารางโชว์ต่างๆแล้วเพียบและเพียบจริงๆค่ะ ท่าทางงานนี้คงจะอลังการงานสร้างมากมาย
เสียดายที่ไม่ได้มาชมงานจังเลย(ชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจน่ะค่ะ)

 
Top