GOOD

 

memorry memorry Author
Title: สงกรานต์กรุงเก่า2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
  สงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   - สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง             วันที่จัดงาน         วันที่ 13 - 15 เมษายน...
 สงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
- สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง

            วันที่จัดงาน         วันที่ 13 - 15 เมษายน 2559

            สถานที่จัดงาน      บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ บริเวณด้านหน้า ททท. พระนครศรีอยุธยา              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

            เล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียว ในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง(นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่น น้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา)

กิจกรรมหลัก       - สรงน้ำพระพุทธรูป และก่อเจดีย์ทราย
                          - การละเล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง
                          - สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค      
             
            สอบถามเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3524 6076 – 7

- สงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            วันที่จัดงาน         วันที่ 13 เมษายน 2559
            สถานที่จัดงาน      บริเวณถนนหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก                   - ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร
ชมขบวนช้าง การประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงาม
การละเล่นน้ำสงกรานต์
            สอบถามเพิ่มเติม   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3525 2168

            สงกรานต์มอญ
            วันที่จัดงาน         วันที่ 14 เมษายน 2559
            สถานที่จัดงาน      บริเวณวัดทองบ่อ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
กิจกรรมหลัก       - สรงน้ำพระจากรางไม้ไผ่แห่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                          - ทำบุญใส่บาตร
                          - ชมขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ (โน่) วัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญรอบหมู่บ้านและรอบพระเจดีย์ และห่มผ้าเจดีย์วัดทองบ่อ                 
            สอบถามเพิ่มเติม   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์  โทร. 0 3535 0125


ที่มา : ททท 
travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top