GOOD

 

memorry memorry Author
Title: เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2559 รวมแหล่งเล่นสงกรานทั่วไทย
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
เย็นทั่วหล้า  มหาสงกรานต์                  ตามปัจจุบันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่...
เย็นทั่วหล้า  มหาสงกรานต์

                 ตามปัจจุบันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ในเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการเล่นน้ำมากยิ่งขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงกำหนดจัดงานสงกรานต์กระจายในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวเลือกที่แตกต่างสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่วนสำคัญที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกัน คือ การช่วยรณรงค์การเล่นน้ำสนุกสนาน และปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน   ทั่วประเทศในเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” และปีใหม่ของไทยอย่างแท้จริง

1.  พื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ
     วันที่จัดงาน             วันที่ 13 - 15 เมษายน 2559
     สถานที่จัดงาน         ณ บริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ
     สอบถามเพิ่มเติม      สำนักงานเขตพระนคร โทร.  0 2628 9068

2.  พื้นที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ
     วันที่จัดงาน              วันที่ 13 - 15 เมษายน 2559
     สถานที่จัดงาน          ณ บริเวณถนนสีลม กรุงเทพฯ
     สอบถามเพิ่มเติม       สำนักงานเขตบางรัก โทร.  0 2236 1395 ต่อ 6211

3.  พื้นที่รอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่จัดงาน              วันที่ 12 - 16 เมษายน 2559 
     สถานที่จัดงาน          ณ บริเวณรอบคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     สอบถามเพิ่มเติม       ททท. สำนักงานเชียงใหม่  โทร.  0 5327 6140-1

4.  พื้นที่จังหวัดชลบุรี
     วันที่จัดงาน             วันที่ 16 - 17 เมษายน 2559
     สถานที่จัดงาน         ณ หอพระพุทธสิหิงค์ เกาะสีชัง ชายหาดบางพระ อำเภอสัตหีบ ชายหาดพัทยา และ บริเวณ พัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ สวนสาธารณะลานโพธิ์ (นาเกลือ) และสวนสาธารณะ  เทศบาลเมืองศรีราชา
     สอบถามเพิ่มเติม       ททท. สำนักงานชลบุรี โทร. 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 39905
5.  พื้นที่ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น
     วันที่จัดงานจัดงาน      วันที่ 5 - 15 เมษายน 2559   
     สถานที่จัดงาน           ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) และบริเวณบึงแก่นนครอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     สอบถามเพิ่มเติม        ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714 - 6

6.  พื้นที่บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
     วันที่จัดงาน             วันที่ 11 - 13 เมษายน 2559 
     สถานที่จัดงาน          ณ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
     สอบถามเพิ่มเติม       ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร.  0 7621 1036, 0 7621 2213, 0 7621 7138

7.  พื้นที่บริเวณรอบเมืองหาดใหญ่ (งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์) จังหวัดสงขลา
     วันที่จัดงาน             วันที่ 11 - 15 เมษายน 2559
     สถานที่จัดงาน         ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 , ถนนเสน่หานุสรณ์ , ถนนธรรมนูญวิถี และวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
     สอบถามเพิ่มเติม      ททท. สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา)  โทร.  0 7423 1055

8.  พื้นที่เกาะสมุย  “สงกรานต์เกาะสมุย รักษาประเพณีไทย รดน้ำผู้สูงวัย รักษาใจ รักษาชาติ” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     วันที่จัดงาน              วันที่ 12 - 13 เมษายน 2559
     สถานที่จัดงาน          ณ บริเวณชายหาดเฉวง อำเภอเกาะสุมย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     สอบถามเพิ่มเติม       เทศบาลนครเกาะสมุย โทร.  0 7742 1421-2 / ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย  โทร.  0 7742 0504 / สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย โทร.  0 7742 6932


 ที่มา : ททท
travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top