GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ข้อควรปฏิบัติ วันสงกรานต์ 2559
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ข้อควรปฏิบัติ วันสงกรานต์ - ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและเข้าวัดฟังเทศน์ในวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต - การสรงน้...
ข้อควรปฏิบัติ วันสงกรานต์


- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและเข้าวัดฟังเทศน์ในวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต
- การสรงน้ำพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ไม่ควรรดน้ำตรงๆ ที่พระเศียรหรือส่วนศีรษะ ให้รดน้ำลงในส่วนอื่นๆ จะสุภาพเหมาะสมกว่า
- การรดน้ำผู้ใหญ่ (ธรรมเนียมดั้งเดิมนิยมว่าควรมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ) เป็นการรดน้ำเพื่อแสดงความเคารพและขอพรจากท่านในวันปีใหม่ไทย
- การเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย ควรใช้วิถีประพรมน้ำ ควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำอบไทย ไม่ควรใช้น้ำสกปรก น้ำเย็น น้ำแข็ง น้ำผสมเม็ดแมงลัก เม็ดสาคู หรือน้ำผสมสีย้อมผ้าลงในน้ำอย่างเด็ดขาด
- ไม่ควรเล่นสาดน้ำอย่างรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช้กระบอกฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง
- สำหรับการแต่งกายของสุภาพสตรี ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าในลักษณะแนบเนื้อ สายเดี่ยว หรือโทนสีอ่อน เช่น สีขาว สีเนื้อ เพราะเมื่อโดนสาดน้ำจะทำให้เห็นรูปร่างที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ถูกลวนลามได้ง่าย


ที่มา : ททท 
travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top