GOOD

 

memorry memorry Author
Title: สงกราน 2559 จังหวัดสมุทรปราการ
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
สงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ - สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ             วันที่จัดงาน         วันที่ 22 - 24 เมษายน 2559        ...
สงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ
- สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
            วันที่จัดงาน         วันที่ 22 - 24 เมษายน 2559
            สถานที่จัดงาน      ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
            ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ - ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดงโดยเฉพาะในวันท้าย ของสงกรานต์ (ถัดจากวันที่ 13 เมษายนอีกหนึ่งอาทิตย์) ทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของ ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนสาวรามัญ - หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุด ไทยรามัญ และชุดลอยชาย  เพื่อแห่นก - แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก - ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำ ให้อายุยืนยาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มใน หมู่บ้านต่าง ๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาว ๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเองซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้ โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้
กิจกรรมหลัก      - ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย
                        - ขบวนแห่นก- แห่ปลา
                        - ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผชาติ
                         - การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั้งเดิม (การละเล่นสะบ้า)
                         - ประเพณีการกวนกาละแม  (กวันฮะกอ)
            สอบถามเพิ่มเติม  เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841 / ททท. สำนักงาน. กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2276 2720 – 21


ที่มา : ททท
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top