GOOD

 

memorry memorry Author
Title: มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย2559
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย จังหวัดหนองคาย .                วันที่จัดงาน         วันที่ 6 - 18 เมษายน 2559             สถานที่จัดงาน    ...
มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 
            วันที่จัดงาน         วันที่ 6 - 18 เมษายน 2559
            สถานที่จัดงาน      ณ บริเวณถนนเจนจบทิศ, ลานน้ำพุพญานาค, ถนนประจักษ์ และบริเวณวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

            เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส  พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยขบวนแห่หลวงพ่อพระใสที่ยิ่งใหญ่และแห่ทั่วเมืองหนองคายนั้นจะปฏิบัติ เพียงปีละ     หนึ่งครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย - ชาวลาวได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์    

กิจกรรมหลัก       - ขบวนแห่หลวงพ่อพระใส
                          - การทำบุญตักบาตร

            สอบถามเพิ่มเติม   ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร.  0 4232 5406 - 7


ที่มา : ททท 

travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top