GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
โครงการหลวงแห่งที่ 3 ที่เราจะไปเยี่ยมชมกันในวันนี้ก็ค่ะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ค่ะ ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พ...
โครงการหลวงแห่งที่ 3 ที่เราจะไปเยี่ยมชมกันในวันนี้ก็ค่ะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ค่ะ

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมเป็นสถานีเกษตรหลวงปางดะ จนได้ขยายขอบเขตการปฏิบัติส่งเสริมงานวิจัยไม้ผลและพืชผักเมืองหนาวไปยัง บ้านแม่แพะ หมู่ 2 ตำบลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ (หน่วยย่อยแม่แพะ) ต่อมาได้ประกาศแยกเป็นศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมแปลงสาธิตภายในสถานีเกษตรหลวงปางดะ
- ชมฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง
ประเพณีและวัฒนธรรม
- ชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลีซอ บ้านแม่ตุงติง
- ชมการทอผ้า และงานศิลปาชีพ ในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง
ของฝาก
- ไม้กวาด
- ผ้าทอ
- ผ้าไหม
- สมุนไพรไทย
ที่พัก - ร้านอาหาร
- ไม่มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ
- เต็นท์บริการ ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 20 บาท/ถุง/คืน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 100/ถุง/คืน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 100 บาท/ถุง/คืน
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ

การเดินทาง
เส้นทางที่ 1 (ตรงไปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ) จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-แม่ริม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายแม่ริม-สะเมิง ระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงหน่วยพัฒนาต้นน้ำโป่งไคร้ วิ่งไปตามถนนลูกรังมุ่งสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
เส้นทางที่ 2 (แวะชมสถานีเกษตรหลวงปางดะ) จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย108 เชียงใหม่-หางดง เลี้ยวขวาเข้าถนนสายหางดง-สะเมิง ก่อนถึงอำเภอสะเมิง 2 กิโลเมตร ตรงไปผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เริง ขวามีมีแยกเข้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ระยะทางจากอำเภอสะเมิงถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ 32 กิโลเมตร

หมายเหตุ - ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอดที่อำเภอสะเมิง ราคาค่าโดยสารคนละ 30 บาท

ไม้ผล ,ไม้ดอก ,เสาวรสหวาน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง บ้านแม่แพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-1980-1353

หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5381-0765 ต่อ 108
travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top