GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล...

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 680 เมตร รับผิดชอบอาณาบริเวณ 8.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,226 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ฮาและลำห้วยสายต่างๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศา
กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมแปลงสาธิตการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้าภายในศูนย์ฯ
- ชมสถานีเพาะกล้าและเมล็ดพันธุ์
- ชมแปลงปลูกป่า
ประเพณีและวัฒนธรรม
- ชมประเพณีและการละเล่นของชาวกะเหรี่ยง เช่น การเลี้ยงผี กินข้าวใหม่ การแต่งงาน การเต้นรำ ฯลฯ
- ชมงานหัตถกรรมชาวเขา เช่น การทอผ้า การตำข้าว ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านยาแตก
- ชมความงามของน้ำตกหมอกฟ้า (ตาดหมอก) บริเวณปากทางเข้าศูนย์ฯ
- ชมน้ำตกตาดเจียงฮาย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 3 เมตร
ของฝาก
- ผ้าทอกะเหรี่ยง
- ย่าม
ที่พัก - ร้านอาหาร
- บ้านพักร้านอาหารรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง รับรองได้หลังละ 10 คน
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 50 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 20 บาท/ถุง/คืน
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ แต่ติดต่อแม่บ้านปรุงอาหารให้ได้


การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง ถึงแยกตลาดแม่มาลัย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 1095 ถนนแม่มาลัย-ปาย ตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร มีแยกซ้ายมือไปน้ำตกหมอกฟ้า เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะทางรวมประมาณ 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ - ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างให้บริการระหว่างปากทางเข้าน้ำตกหมอกฟ้าถึงตลาดแม่มาลัย


พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ราษฎรที่อาศัยเป็นชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงรวมประชากรทั้งสิ้น72 ครอบครัว
ราษฎรยังมีอาชีพ ทำนา ทำไร ่ สวนเมี่ยง ปลูกผัก และรับจ้างเก็บเมี่ยง หรือจักตอกชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้า แม่หลอด ดำเนินงานโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรด้วยการปรับ พื้นที่เป็นขั้นบันได และจัดสร้างระบบน้ำ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่


สนใจเดินทางไปพักผ่อน ติดต่อได้..โทร. 0-9262-7401 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0-5381-0765 ต่อ 108travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top