GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ตั้ง อยู่ที่บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวบ้านชุมชนบ้านแกน้อยยึดอาชีพการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพ แล...

ตั้ง อยู่ที่บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวบ้านชุมชนบ้านแกน้อยยึดอาชีพการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพ และปลูกข้าวไร่เลี้ยงครอบครัว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนในปี พ.ศ.2523ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่ลำบากของพสกนิกรบ้านแกน้อย จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานเบื้องต้นและมอบ หมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงรับเอาบ้านแกน้อยเข้าร่วมไว้ในโครงการหลวง ด้วย ศูนย์ฯ ตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,000-1,300 เมตร ความสวยงามของแมกไม้สองข้างที่ประกอบไปด้วยทิวสนเขาทั้งสนสองใบและสามใบ ยามเช้าโดยเฉพาะหน้าหนาวหมอกลอยผ่านบนยอดดอยเป็นทัศนียภาพที่งามจับใจ

จุดเยี่ยมชมที่น่าสนใจ

ประเพณีชนเผ่า

ประเพณีกินวอ (เขาะจะเว) จัดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีการประกอบพิธีผูกข้อมือรดน้ำ และการเต้น

แปลงสาธิตการปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่น หอมญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ ฟักประดับ เป็นต้น

แปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเมืองหนาวเช่น บ๊วย พลับ พลัม เป็นต้น

แปลงสาธิตการปลูกไม้ดอกเช่น ลิลี่ กุหลาบ เป็นต้น

น้ำตกห้วยจันทร์

น้ำตกสูงประมาณ 5 ชั้น ห่างจากศูนย์ฯ แกน้อย 4.5 กิโลเมตร

ถ้ำลอด

เป็น ถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปี มีช่องขนาดคนลอดผ่านได้ เหนือขึ้นไปมีถ้ำขนาดเล็กอยู่ด้านใน และด้านบนจะเป็นช่องๆ ที่พอขนาดคนลอดเข้าไปได้

หมู่บ้านลาหู่

ชมงานหัตถกรรมการทอผ้า และเย็บปัก

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สถานที่พัก และอาหาร

ศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรอง พักได้ 20 คน และบ้านพักของกรมส่งเสริมเกษตรที่สูง พักได้ 10 คน สำหรับอาหาร ศูนย์ฯมีบริการ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน อาหารแนะนำอาทิ น้ำพริกเผาถั่วแดงหลวง อาหารชนเผ่าต่างๆ อาทิ่ ข้าวเฟิ่น

การเดินทาง

จาก ตัวเมืองเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-ฝาง ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 77(สามแยกเมืองงาย) เลี้ยวซ้ายบ้านเมืองงาย ทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านบ้านนาหวาย บ้านเมืองนะ บ้านแกน้อยถึงศูนย์ฯ แกน้อย ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทร. 0-5322-9521travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top