GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ตั้งอยู่ ในตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ 51,507 ไร่ ครอบคลุม...
ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ตั้งอยู่ ในตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ 51,507 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบลุ่มสำหรับทำนา พื้นที่เพาะปลูกกระจายอยู่ตามหุบเขา
กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมการสาธิตภายในศูนย์ฯ เช่น กาแฟพันธุ์อราบิก้า อโวคาโดพันธุ์เฮส(Hass)
- ชมแปลงเกษตรของชาวเขา
ประเพณีและวัฒนธรรม
- เทศกาลขึ้นปีใหม่ชาวกะเหรี่ยง (มัดมือ) จัดช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
- ชมประเพณี วัฒนธรรมชาวเขา เช่น การเลี้ยงผี พิธีเรียกขวัญ การละเล่นแต๊ะหน่า (เครื่องดนตรีคล้ายกีตาร์แต่เล็กกว่ามี 4 สาย)
- ชมหัตถกรรมผ้าทอ จักสานของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- น้ำตกแม่เตี๊ยะ เป็นน้ำตกต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง ห่างจากอำเภอจอมทองประมาณ 10-11 กิโลเมตร
- ดอยสองเมีย เป็นป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านเผ่ากะเหรี่ยง สามารถชมวิวทิวทัศน์บนยอดดอยได้
ของฝาก
- ชมการสาธิตและซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านจำพวก ผ้าทอ งานจักสานของชาวเขา
ที่พัก - ร้านอาหาร
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 10 คน
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน
- พักแบบโฮมสเตย์ที่บ้านขุนแตะ
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-ฮอด ถึงอำเภอจอมทองบริเวณ กม. 58 เลี้ยวขวาเข้าถนนจอมทอง-น้ำตกแม่เตี๊ยะ(ข้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง) เข้าไป 7 กิโลเมตร จะพบแยกขวาไปที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกแม่เตี๊ยะเป็นถนนลูกรัง ตรงไปจนถึงทางเข้าบ้านห้วยส้มป่อย

หมายเหตุ - ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)

กาแฟพันธ์อราบิก้า


,อโวคาโดพันธ์เฮส

travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top