GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตั้งอยู่หมู่บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอ...

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ตั้งอยู่หมู่บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 30 ตารางกิโลเมตร ภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อน มีประชากรอาศัย 6 เผ่า ลั๊วะ มูเซอ ลีซอ อีก้อ คะฉิ่น และจีนฮ่อ
กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ
- ชมแปลงพืชผักของชาวเขา
ประเพณีและวัฒนธรรม
- ชมวิถีชีวิตของชาวเขา 6 เผ่า ลั๊วะ มูเซอ ลีซอ อีก้อ คะฉิ่น และจีนฮ่อ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- เดินป่าชม น้ำตกศรีสังวาลย์ เป็นน้ำตกหินปูน อยู่ระหว่างถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ประมาณ กม.24
- เที่ยวชม โป่งน้ำร้อนโป่งอ่าง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อยู่ระหว่างถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ประมาณ กม.22
- ถ้ำป่าหก เป็นถ้ำหินปูน ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร บนถนนสายเมืองงาย-เมืองนะ
- ถ้ำบ้านหนองวัวแดง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสายงาม อยู่ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณหมู่บ้านหนองวัวแดง
ของฝาก
- ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ผ้าทอ
- ผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว
ที่พัก - ร้านอาหาร
- มีบ้านพักรับรองบริการภายในศูนย์ฯ (กำลังดำเนินการจัดหาสถานที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้า)
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 10 บาท/ถุง/คืน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 30 บาท/หลัง/คืน
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ แต่มีบริการที่แยกบ้านอรุโณทัย เป็นอาหารจีนยูนนาน

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง ถึงอำเภอเชียงดาวบริเวณ กม.79 แยกเมืองงายให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 1178 สายเมืองงาย-อรุโณทัย ระหว่าง กม.32 จะพบด่านตำรวจบ้านรินหลวง เลี้ยวขวาตรงไป 5 กิโลเมตร จะพบปากทางเข้าศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ ถนนเข้าศูนย์ฯ เป็นถนนลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร

หมายเหตุ - ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ปากทางเมืองงาย

ผัก ,ผลไม้เมืองหนาว

travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top