GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตั้งอยู่บริเวณสวนป่าหลวงสันกำแพง ตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ ...
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตั้งอยู่บริเวณสวนป่าหลวงสันกำแพง ตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 254 ตารางกิโลเมตร หรือ 158,750 ไร่ ประชากรเป็นคนเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างหุบเขามีแม่น้ำแม่ทาไหลผ่านด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นภูเขาสูงไปทางทิศใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 23 องศาเซลเซียส
กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมแปลงเกษตรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ประเพณีและวัฒนธรรม
- วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
- ประเพณีพื้นบ้าน อาทิ กินข้าวใหม่ การปักผ้า ทอผ้า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- น้ำตกตาดเหมย
- น้ำตกแม่ตะไคร้ ตั้งอยู่ทางเหนือของศูนย์ฯ ระยะห่างประมาณ 5 กิโลเมตร
- จุดชมวิวบนเส้นทางแม่ตะไคร้-ห้วยแก้ว
ของฝาก
- สินค้าเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ
- หัตถกรรมผ้าทอชาวเขา เช่น เสื้อ ย่าม
ที่พัก - ร้านอาหาร
- ไม่มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 150 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 50 บาท/ถุง/คืน
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 1317 ถนนสี่แยกดอนจั่น-สันกำแพง ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร เมื่อถึงแยกไปโรงพยาบาลแม่ออนให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงสาย 1006 ผ่านโรงพยาบาลแม่ออน แยกเปาสามเขา ต่อเนื่องทางหลวงสาย 1229 เลี้ยวขวาที่ กม.10 มุ่งหน้าบ้านใหม่ ถึงแยกบ้านใหม่เลี้ยวขวาอีก 3.5 กิโลเมตร ระยะทางรวมประมาณ 50 กิโลเมตร

หมายเหตุ - ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)

มะเฟืองยักษ์ ,ผักชนิดต่าง ๆtravel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top