GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยศาลา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพร...
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยศาลา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาว ไทยภูเขาเผ่ามูเซอ
ที่หมู่บ้านวังดิน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่บนดอยผีหลอกติดกับลำน้ำกก ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ราว 10 กิโลเมตร

ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ล้าหลังและขัดสนของราษฎร อีกทั้งเป็นจุดล่อแหลมทางชายแดน สมควรให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามจึงจัดตั้งขึ้นในเดือน 2526 โดยอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม เป็นศูนย์ฯ ที่มีการอยู่ร่วมของชนเผ่าต่างๆ มากที่สุดถึง 8 เผ่าด้วยกัน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

จุดเยี่ยมชมที่น่าสนใจ

แปลงปลูกผักเกษตรกร(บ้านสบงาม) ชมการปลูกพืชผักที่ศูนย์ฯ หมอกจ๋ามส่งเสริมเป็นอาชีพแก่เกษตรกร ผลผลิต อาทิ มะเขือม่วงก้านดำ ฟักทองญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น เป็นต้น

วัดใหม่หมอกจ๋ามและพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต เป็นสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่ หลังคามีสามชั้น ลวดลายสวยงามและจัดแสดงของใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยใหญ่

วัดพระธาตุสบฝาง เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่บนเขาสูง มองเห็นทัศนียภาพของสวนส้มและทิวเขาที่ทอดตัวสลับซับซ้อน

หมู่บ้านใหม่หมอกจ๋าม เป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีอาชีพเสริม อาทิ การทอผ้าการเจียระไนพลอย นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมแล้วยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้

หมู่บ้านวังไผ่ ชมวิถีชีวิตชาวไทลื้อริมน้ำกก มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมงและมีการแปรรูปบุกแบบโบราณ ซึ่งหาดูได้ยาก

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สถานที่พัก ศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรอง และมีบริการให้เช่าเต็นท์และถุงนอน หรือหากนักท่องเที่ยวสนใจการพักแบบโฮมสเตย์ ติดต่อได้ที่บ้านวังไผ่ ชุมชนชาวไทลื้อ

สำหรับอาหาร ศูนย์ฯ มีบริการ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน อาหารแนะนำ อาทิ น้ำพริกคั่วทราย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ผ่านอำเภอแม่ริม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง ถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก) ต่อเนื่องยังทางหลวงหมายเลข 1089 ตรงไปถึง กม.37 เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ฯ รวม
ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 190 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก www.thairoyalprojecttour.comtravel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top