GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 244 ต...

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 244 ตารางกิโลเมตร ประชากรเป็นชาวกะเหรี่ยงทั้งสิ้น ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าสนและป่าเต็งรังขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 960 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 20.3 องศาเซลเซียส
กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น บ๊วย พลับ พลัม สาลี่ ฯลฯ
- ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้ของชาวกะเหรี่ยง
- ฟาร์มปศุสัตว์ ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
ประเพณีและวัฒนธรรม
- ประเพณีเลี้ยงผี เป็นการขอขมาและขอพรจากผีเจ้าบ้านเจ้าเมือง ให้ทำกิจการงานสำเร็จ
- พิธีมัดมือ เป็นพิธีทำบุญเรียกขวัญแก่สมาชิกในหมู่บ้าน จัดปีละ 1-2 ครั้ง
- พิธีเลี้ยงแก้บน จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าทุกข์ให้แก่ผู้ป่วย
- พิธีต้อนรับแขก จะชงชาสูตรเฉพาะต้อนรับ โดยผสมเกลือลงในน้ำชาเล็กน้อย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 ชมป่าสนสองใบ เป็นป่าสนธรรมชาติ มีกล้วยไม้ป่าและนกประจำถิ่นหลายชนิด อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 3 กิโลเมตร (เส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าอีก 2 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ชมป่าสนสามใบ มีพรรณป่าไม้และนกหายากหลายชนิด เป็นทางเดินเท้าห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร
- น้ำตกห้วยฮ่อม เป็นน้ำตกที่เป็นกิ่วน้ำ (ตาน้ำ) ของลำน้ำแม่แจ่มและลำน้ำปาย
- อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน มีภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าสนสวยงาม
- จุดชมวิวบ้านเด่น รอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน สามารถชมทะเลหมอกได้ช่วงฤดูหนาวของฝาก
- งานหัตถกรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เช่น ผ้าทอ มี ผ้าปัก เครื่องจักสาน
- พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว
ที่พัก - ร้านอาหาร
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 4 หลัง รับรองได้หลังละ 10 คน ราคา 150 บาท/คน/คืน
- เต็นท์บริการขนาด 4 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืน
- พักแบบโฮมสเตย์ มีจำนวน 2 หลัง
- ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ แต่มีบริการในหมู่บ้านใกล้เคียง

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-เชียงราย มุ่งหน้าอำเภอแม่ริม เป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่อำเภอแม่ริมเข้าทางหลวงสาย 1096 แม่ริม-สะเมิง ตรงไปราว 35 กิโลเมตร ต่อเนื่องสายสะเมิง-วัดจันทร์ อีกประมาณ 97 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 164 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างสายเชียงใหม่-วัดจันทร์ จุดจอด ณ คิวรถทางช้างเผือก

travel and food,Thailand
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top