GOOD

 

memorry memorry Author
Title: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
Author: memorry
Rating 5 of 5 Des:
บทความโครงการหลวง ก่อนหน้านี้ คลิกที่นี่ - ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหว...
บทความโครงการหลวง ก่อนหน้านี้ คลิกที่นี่

- ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 990 เมตร พื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 23.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,743 ไร่ ประชากรทั้งสิ้นเป็นชาวเขาม้งทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความชันค่อนข้างสูง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส
กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมแปลงปลูกพริกระบบไฮโดรโปนิกส์ที่บ้านม่วงคำ มีให้ชมตลอดปี
- ชมสวนลิ้นจี่ตามแหล่งเขาลาดชัน ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
- ชมแปลงสาธิตพืชผักเมืองหนาว เช่น ผักกาดหอมห่อ เบบี้แครอท ข้าวโพดหวานสองสี ฯลฯ มีให้ชมตลอดปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
- ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวเขา เช่น การถักทอผ้า-เครื่องนุ่งห่ม การทำลูกข่าง
- เที่ยวปีใหม่ม้ง จัดช่วงเดือนมกราคม ชมการละเล่นพื้นบ้านการโยนลูกข่าง การละเล่นลูกข่าง และการแต่งกายชุดประจำเผ่า
- ประเพณีไหว้พระจันทร์ จัดช่วงเดือนมกราคม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- ผากลอง ชมหินรูปร่างคล้ายกลองและรอยพระพุทธบาท (ตามตำนานเล่าขานขุนหลวงวิรังคะ) อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 8 กิโลเมตร
- จุดชมวิวภายในศูนย์ฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านในมุมสูง
- ถ้ำธาตุ เป็นถ้ำขนาดเล็กมีหินงอกหินย้อย มีความลึกประมาณ 4 เมตร อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 2 กิโลเมตร
ของฝาก
- หัตถกรรมผ้าปัก ผ้าทอ และผ้าเขียนเทียน
- เครื่องเงินชาวเขา
ที่พัก - ร้านอาหาร
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 15 คน ราคาหลังละ 1,500 บาท
- เต็นท์บริการ ขนาด 3 คน ราคา 150 บาท/หลัง/คืน พร้อมถุงนอน 2 ถุง หากต้องการถุงนอนเพิ่มคิดถุงละ 20 บาท กรณีนำเต็นท์มาเอง คิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืน
- บ้านพักรับรองในหมู่บ้าน จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 15 คน ราคาคนไทย 200 บาท/คน/คืน ราคาต่างชาติ 300 บาท/คน/คืน
- พักแบบโฮมสเตย์ จำนวน 6 หลัง รับรองได้ประมาณ 20-24 คน
- ไม่มีร้านอาหารภายในศูนย์ฯ แต่มีร้านอาหารบริการที่หมู่บ้านโป่งแยงนอกก่อนทางขึ้นศูนย์ฯ 3 กิโลเมตร

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง ถึงอำเภอแม่ริมบริเวณ กม. 17 เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 15-16 กิโลเมตร ถึงวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร ที่ทำการศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ

หมายเหตุ - ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นเส้นทางบางช่วงาของหมู่บ้านต้องใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟในฤดูฝน หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างจากตลาดวโรรส


ลิ้นจี่ ,ผักกาดหอมห่อ ,เบบี้แครอท ,ข้าวโพดหวานสองสี
ปฏิกิริยา:

Advertisement

Post a Comment

 
Top